Zasady uproszczone dla kobiet doświadczonych w prowadzeniu obserwacji cyklu

Do wyznaczania dni płodnych i dni niepłodnych dla kobiet doświadczonych w stosowaniu metod NPR/MRP określone zostało tzw. postępowanie uproszczone, które pozwala znacznie ograniczyć/skrócić czas prowadzenia obserwacji cyklu, przy nie zmienionej skuteczności metody.

 • Jeżeli kobieta prowadzi systematycznie obserwacje swoich objawów płodności, czyli posiada co najmniej 12-24 karty obserwacji cyklu, może wykorzystać zasady uproszczone.
 • Do wyznaczania okresu niepłodności przedowulacyjnej skorzystać można ze zmodyfikowanej reguły Döringa, reguły „W” lub reguły Rötzera.
 • Pomiary temperatury można rozpocząć w dniu pojawienia się śluzu szyjki macicy i kontynuować do czwartego dnia wzrostu podstawowej temperatury ciała.
 • Początek okresu niepłodności poowulacyjnej przypada wieczorem trzeciego dnia wzrostu temperatury na poziom tzw. wyższych temperatur.

Podczas codziennych obserwacji swojego organizmu, dokonywanych w ciągu ostatnich 12-24 cykli osiągnęłaś już wprawę i odpowiednie doświadczenie. Wiesz już dobrze, jak długo trwają zwykle Twoje cykle, jaki mają przebieg, na jakim poziomie kształtuje się u Ciebie poziom niższych i wyższych temperatur. Możesz zatem przyjąć założenia nieco bardziej liberalne oraz stosować postępowanie skrócone i uproszczone.

Zasady skróconej obserwacji cyklu

 • pomiary podstawowej temperatury ciała rozpocznij, gdy zaobserwujesz pojawienie się śluzu lub zmianę stale występującej u Ciebie wydzieliny śluzowej,
 • pomiary PTC kontynuuj do czwartej wyższej temperatury poprzebudzeniowej, która wystąpi po dniu szczytu objawów śluzu (w tym miejscu istotna jest Twoja znajomość kształtowania się u Ciebie poziomu niższych i wyższych temperatur),
 • zwykle 10-15 dni po dniu szczytu śluzu lub 10-14 dni po odnotowaniu pierwszej wyższej temperatury powinna wystąpić miesiączka (długość fazy lutealnej powinna być u Ciebie względnie stała).

Do wyznaczenia końca okresu niepłodności przedowulacyjnej możesz zastosować szereg dostępnych reguł:

 • zmodyfikowaną regułę Döringa, (PI<0,2),
 • regułę Rötzera, opartą na wieloletnich obserwacjach kart cykli, która pozwala przyjąć 6 pierwszych dni cyklu jako niepłodne (PI<0,2),
 • regułę obliczeniową (kliniczną),
 • regułę „W”, przy której można przyjąć założenie, że wszystkie dni przed wystąpieniem odczucia „W” (tzw. wnikliwa obserwacja, silne odczucie wilgotności wewnątrz pochwy) są dniami niepłodności przedowulacyjnej (PI=0,9),
 • regułę szyjki macicy, opisującą twardą, zamkniętą i opuszczoną szyjkę macicy, jako oznakę naturalnej niepłodności oraz miękką, otwartą i uniesioną szyjkę macicy, jako symptom płodności (PI=0,9).

Jako początek okresu niepłodności poowulacyjnej (pewnej) należy przyjąć wieczór trzeciego dnia wzrostu temperatury na poziom wyższych temperatur, po zaobserwowaniu tzw. dnia szczytu śluzu.

Copyright © 2011-2016 FertilityFriend. Wszelkie prawa zastrzeżone.